Archive

Archive for March, 2010

Automated install of your Smart Card Minidriver

March 9th, 2010 Comments off

Using Microsoft Base Smart Card Crypto Provider, smart cards can use a card module to enable the smart card in Windows. Windows 7 features enhanced support for smart card–related Plug and Play making Windows able to use smart cards from vendors who have published their drivers through Windows Update without needing special middleware to be preinstalled.

If the smart card used does not have drivers/card module available through Windows Update or if you want to preinstall the driver during operating system deployment you need then to perform the following steps:

Having the card module installation files aailable in the desitnation computer run the command

RUNDLL32.EXE SETUPAPI.DLL,InstallHinfSection DefaultInstall 132 .\crdmxxx.inf

The crdmxxx.inf is the name of the inf file included in the card module package you are installing

Categories: Install, Minidriver, Smart Card Tags:

Är det svårt, dyrt eller ren slarv?

March 1st, 2010 Comments off

Kunde inte låta bli att notera texten nedan på ett informationsblad som beskriver hur man gjorde för att ansluta till ett trådlöst WIFI nät. Det som drog min blick extra mycket var notisen på bladet som syns på bilden nedan.

  

Jag blir riktigt fundersam när jag ser sådana beskrivningar där vi lär våra användare ett felaktigt beteende. Vad tror vi kommer att hända om samma användare får ett liknande fel när han eller hon surfar till sin internetbank eller företagets webbmail mm.

/Hasain