Archive

Archive for the ‘export’ Category

Ännu en spik i kistan för mjuka cert

August 22nd, 2008 Comments off

Många har ställt frågan om mjuka cert går att exportera i Windows trotts att man flaggat den privata nyckeln som icke exporterbar och svaret har alltid varit JA, det går bra att läsa av den privata nyckeln även i ett sådant fall då den bara skyddas av systemanrop i Windows.

Nu finns det ett fungerande verktyg för att exportera privata nycklar med tillhörande certifikat från ett Windows system oavsett olika flaggor om export. Verktyget heter Jailbreak och finns att ladda ner från isecpartners.

Observera att verktyget klassas som trojan/trojan loader av de flesta antivirus!

Bankärenden med certifikat men utan smartkort eller en kombinerad OTP har aldrig varit ett alternativ för mig 😉

/Hasain

Categories: certifikat, export, Mjuka Certifikat Tags: