Archive

Archive for the ‘Minidriver’ Category

FIM CM 2010 – Sommarkollo 2011 @ MS Sweden

June 30th, 2011 Comments off

Tack för en bra diskussion hos Microsoft i Kista under FIM CM sommarkollo 2011

Inspelningen av del 1 :

Ladda ner ADCS powershell skriptet adcs_install.ps1

Ladda ner presenationen för FIM CM Sommarkollo

Automated install of your Smart Card Minidriver

March 9th, 2010 Comments off

Using Microsoft Base Smart Card Crypto Provider, smart cards can use a card module to enable the smart card in Windows. Windows 7 features enhanced support for smart card–related Plug and Play making Windows able to use smart cards from vendors who have published their drivers through Windows Update without needing special middleware to be preinstalled.

If the smart card used does not have drivers/card module available through Windows Update or if you want to preinstall the driver during operating system deployment you need then to perform the following steps:

Having the card module installation files aailable in the desitnation computer run the command

RUNDLL32.EXE SETUPAPI.DLL,InstallHinfSection DefaultInstall 132 .\crdmxxx.inf

The crdmxxx.inf is the name of the inf file included in the card module package you are installing

Categories: Install, Minidriver, Smart Card Tags:

scUtil tool to manage admin/user PIN for minidriver (Microsoft Base Smart Card CSP) based smart cards

October 1st, 2009 Comments off

A must have tools for all of you with minidriver based smart cards to manage admin and user pin on such cards. The tool is free to download and use as well as to modify or reuse the code in other projects.

Many thanks to Björn Österman who made the tool available.

/Hasain

—————————————————————————
scUtil.exe, version 1.0, Author: Bjorn Osterman, Company: TrueSec AB, Sweden

syntax: scUtil.exe unblockpin        <adminkey>    <newpin>
scUtil.exe changepin         <oldpin>      <newpin>
scUtil.exe changeadminkey    <oldadminkey> <newadminkey>
scUtil.exe calculateresponse <adminkey>    <challange>
scUtil.exe generaterandomkey

<adminkey> is one the the following alternatives:
– 48 hexadecimal characters
– “default”, representing 48 zeroes
– “random”, representing 48 random hexadecimal characters

<pin> is variable-length string composed of alphanumerical characters
—————————————————————————

download: scUtil.zip

Ladda ner verktyget för hantering av Admin & User PIN/Code på Minidriver baserade kort

May 7th, 2008 Comments off

Vi har nu färdigställt ett verktyg för hantering av Admin & User PIN/Code på Minidriver baserade kort, verktyget släpps som GPL och är tänkt att kunna användas för hantering av mindre mängder kort.

Varför ett sådant verktyg? Vi anser att detta borde funnits i Base CSP:n från början på samma sätt som pintool och motsvarande verktyg i Vista/2008.

Ni får självklart sprida vidare och framtida uppdateringar kommer dessutom att finnas tillgängligt för nedladdningar från www.labcenter.se

Användning:
—————————————————————————-

scUtil.exe, version 1.0, Author: Bjorn Osterman, Company: TrueSec AB, Sweden

syntax: scUtil.exe unblockpin        <adminkey>    <newpin>
scUtil.exe changepin         <oldpin>      <newpin>
scUtil.exe changeadminkey    <oldadminkey> <newadminkey>
scUtil.exe calculateresponse <adminkey>    <challange>
scUtil.exe generaterandomkey

<adminkey> is one the the following alternatives:
– 48 hexadecimal characters
– “default”, representing 48 zeroes
– “random”, representing 48 random hexadecimal characters

<pin> is variable-length string composed of alphanumerical characters
—————————————————————————

Ladda ner: scUtil.zip

/Hasain

Verktyg för hantering av admin/user pin och unblock på minidriver-kort

April 28th, 2008 Comments off

Under den tid som minidriver-baserade smartkort har funnits så har det varit ganska jobbigt att hantera admin/user pin på dessa kort om man inte haft tillgång till produkter och ramverk så som CLM.

Jag tycker att det är en "mänskligrättighet" att kunna hantera koder på ett smartkort för den som äger kortet; med en massa tjat från mig och mycket arbete från min kollega Björn Österman så kommer det snart att finnas ett verktyg för ganska komplett hantering av admin/user pin på minidriver-baserade kort. Verktyget kommer att finnas för nedladdning från LabCenter webben www.labcenter.se, dessutom kommer den att vara Open Source.

Man kommer att kunna unblocka ett kort med tillgång till admin pin, byta pin, byta admin pin samt använda den till att skapa svaret på den utmaning man får från pintool.exe i XP och  Vista i då en användare vill unblocka sitt kort. 

scUtil.exe unblockpin  <adminkey>  <newpin>
scUtil.exe changepin  <oldpin>  <newpin>
scUtil.exe changeadminkey  <oldadminkey>  <newadminkey>
scUtil.exe calculateresponse  <key>  <challange>

Categories: Admin PIN, CSP, Minidriver, PIN, PKI, Unblock Tags: