Home > Uncategorized > Strider URL Tracer with Typo-Patrol

Strider URL Tracer with Typo-Patrol

June 14th, 2006

Ett mycket trevligt verktyg som kan användas för att kontrollera vad en viss sida kommunicerar med med möjlighet att kunna skapa blacklistor för domäner i IE


Verktyget kan hämtas på http://research.microsoft.com/URLTracer/ och är gratis.


Categories: Uncategorized Tags:
Comments are closed.