Archive

Archive for May, 2008

Ladda ner verktyget för hantering av Admin & User PIN/Code på Minidriver baserade kort

May 7th, 2008 Comments off

Vi har nu färdigställt ett verktyg för hantering av Admin & User PIN/Code på Minidriver baserade kort, verktyget släpps som GPL och är tänkt att kunna användas för hantering av mindre mängder kort.

Varför ett sådant verktyg? Vi anser att detta borde funnits i Base CSP:n från början på samma sätt som pintool och motsvarande verktyg i Vista/2008.

Ni får självklart sprida vidare och framtida uppdateringar kommer dessutom att finnas tillgängligt för nedladdningar från www.labcenter.se

Användning:
—————————————————————————-

scUtil.exe, version 1.0, Author: Bjorn Osterman, Company: TrueSec AB, Sweden

syntax: scUtil.exe unblockpin        <adminkey>    <newpin>
scUtil.exe changepin         <oldpin>      <newpin>
scUtil.exe changeadminkey    <oldadminkey> <newadminkey>
scUtil.exe calculateresponse <adminkey>    <challange>
scUtil.exe generaterandomkey

<adminkey> is one the the following alternatives:
– 48 hexadecimal characters
– “default”, representing 48 zeroes
– “random”, representing 48 random hexadecimal characters

<pin> is variable-length string composed of alphanumerical characters
—————————————————————————

Ladda ner: scUtil.zip

/Hasain