Archive

Archive for September, 2010

Changing the IPHTTPS tunnel certificate in DirectAccess

September 15th, 2010 Comments off

Yet another day of troubleshooting DirectAccess, this time it was about a broken IPHTTPS tunnel. During the troubleshooting we recognized that the client is not able to establish a connection the the IPHTTPS url https://da.domain.com/IPHTTPS, using a network sniffer we could very clear see the server sending a reset packet after the Client Hello message. This indicates that the SSL server is not able to continue communicating using SSL. Knowing that there was a certificate change just a few days before this error occurred we found that the old certificate was still used for the SSL binding at the DA server even though the configuration was reapplied using the DA management console after the certificate change.

When changing the certificate used for the IPHTTPS tunnel it is very important to clear the old SSL certificate binding before adding the new one.

If you configured your DirectAccess using the DA management console follow the steps below to change the IPHTTPS certificate:

·         Run the command: netsh http show sslcert
This will show the current sslcert binding with details about ip, port and the certificate

·         Delete the old bindning using the command: netsh http del sslcert

·         Using the DA management console, select the new IPHTTPS certificate, save an apply the new configuration

If you configured your DirectAccess using scripts or netsh commands to define all setting follow the steps below to change the IPHTTPS certificate:

·         Run the command: netsh http show sslcert
This will show the current sslcert binding with details about ip, port and the certificate

·         Delete the old bindning using the command: netsh http del sslcert

·         Add the new sslcert binding using the command: netsh http add sslcert

 

/Hasain

Migrera till Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Hyper-V R2?

September 7th, 2010 Comments off

Det går att implementera och migrera till Windows 7, Windows Server 2008 R2 och Hyper-V R2 på massor av olika sätt, några direkt skadliga, andra helt ok med diverse för- och nackdelar och självklart vissa riktigt bra och genomtänkta.
 
Utmaningar som att samexistera med XP under en period, uppgradera roller som
AD, DNS, DHCP, Clustering, att ändra kommunikationsprotokoll och införa
nya funktioner som Direct Access m.m. kräver en hel del av oss som jobbar med IT.
 
På Summiten får du den osminkade sanningen och tipsen som du  inte finner
i manualerna om hur du inför den senaste tekniken på bästa sätt i din IT-miljö.
 
Mer information och agenda finns på http://infrastructuresummit.se/

Vi ses den 7:e oktober

/Hasain

IPv6 addressing

September 1st, 2010 Comments off

Just some important IPv6 prefixes to remember whenever dealing with DirectAccess or IPv6 as such, have fun and remember to think in HEX J

Global-Unicast – 2000::/3
6to4 – 2002::/16
Teredo – 2001:0000::/32
Link Local Unicast — FE80::/10
Unique Local Unicast – FC00::/7
Multicast – FF00::/8

DirectAccess IPv6 addressing:
2002:WWXX:YYZZ:8000::/49 as the organizational prefix
2002:WWXX:YYZZ:8000::/64 as the ISATAP prefix
2002:WWXX:YYZZ:8001::/96 as the NAT64/DNS64 prefix
2002:WWXX:YYZZ:8100::/56 as the IP-HTTPS prefix

/Hasain

Missa inte Sveriges mest omfattande DirectAccess labb & utbildning

September 1st, 2010 Comments off

DirectAccess är mer än bara ett alternativ till VPN och för att kunna ansluta till interna resurser via Internet. DirectAccess kommer att förändra vår syn på nätverksdesign och tillsammans med IPv6 skapa oanade möjligheter till öppnare och säkrare infrastruktur oavsett var våra klienter befinner sig.

Under två dagar kommer du att förstå principen bakom DirectAccess och vilka komponenter och system den är beroende av. Du kommer även att förstå och kunna hantera de olika alternativen i båda renodlade IPv6-miljöer och blandmiljöer med båda IPv4 och IPv6 i olika grad.

Under labben kommer vi dessutom att skapa en förståelse och lägga grunden för IPv6 och skapa förståelse för kravet och hur vi kan hantera det kommande generationsskiftet i våra nät och framför allt hur samexistensen kan hanteras.

Genom att testa de olika alternativen för hur man bygger DirectAccess kommer du att kunna välja rätt strategi för just din DirectAccesss implementation till din it-miljö.

Vi  ses den 25:e oktober på LabCenter i Stockholm. Labben bokas på http://labcenter.se/Lab/2068

/Hasain

Categories: DirectAccess, Hands-on, IPv6, UAG2010 Tags: