Home > itproffs.se, säkerhet, Swedish Windows Security User Group, user group > Announcing: Swedish Windows Security User Group

Announcing: Swedish Windows Security User Group

November 2nd, 2009

Jag har nöjet att presentera gruppen Swedish Windows Security User Group som fokuserar på att erbjuda alla medlemmar möjligheten att kunna nätverka andra experter och kunniga på området med målet att sprida information och kunskaper om säkerhetsfrågor.

Gruppen kommer att användas ett forum på itproffs.se som gruppens publika informationsplats där vi bl.a. meddelar våra aktiviteter samt tar emot förfrågningar om medlemskap och delaktighet i gruppen. Alla medlemmar som dessutom är aktiva itproffs medlemmar uppmanas att fortsätta sitt engagemang i andra forum som fokuserar på säkerhet och inte flytta sina aktiviteter till gruppen privata areor som finns på http://winsec.groups.live.com.

Gruppen kommer att använda http://winsec.groups.live.com under en period tills vi har fått bättre förutsättningar inom ramen för itproffs så att vi kan använda den nya plattformen för gruppens privata behov.

Vi har som mål att anordna återkommande träffar och möten för diskutera intressanta nyheter och ämnen samt utöka gruppens möjligheter att sprida och dela med sig av kunskaper kring säkerhet i Windows plattformen.

mvh

Hasain


Comments are closed.