Archive

Archive for the ‘Pentest’ Category

2W – Pentest & Säkerhet – med en touch av PowerShell

March 15th, 2012 Comments off

I många sammanhang brukar penetrationstester förknippas med 3:e parts verktyg och linux-distributioner. Det brukar exempelvis krävas ett antal olika produkter och tekniker för att samla in den information som krävs för att avgöra om ditt företag sitter i en säker miljö.

I den här presentationen kommer vi att fokusera på vad du kan utföra i form av penetrationstestning utifrån en standardinstallerad Windowsklient.

Vi kommer även att gå igenom olika metoder du kan använda för att säkra upp din miljö.

Hasain, MVP på Security och Goude,MVP på Powershell kommer både att ge en spännande presentation som en spännande diskussion om pentest, säkerhet och PowerShell.

Ladda ner presentationen här: 2W-Pentest-Powershell