Archive

Archive for the ‘PIN’ Category

Verktyg för hantering av admin/user pin och unblock på minidriver-kort

April 28th, 2008 Comments off

Under den tid som minidriver-baserade smartkort har funnits så har det varit ganska jobbigt att hantera admin/user pin på dessa kort om man inte haft tillgång till produkter och ramverk så som CLM.

Jag tycker att det är en "mänskligrättighet" att kunna hantera koder på ett smartkort för den som äger kortet; med en massa tjat från mig och mycket arbete från min kollega Björn Österman så kommer det snart att finnas ett verktyg för ganska komplett hantering av admin/user pin på minidriver-baserade kort. Verktyget kommer att finnas för nedladdning från LabCenter webben www.labcenter.se, dessutom kommer den att vara Open Source.

Man kommer att kunna unblocka ett kort med tillgång till admin pin, byta pin, byta admin pin samt använda den till att skapa svaret på den utmaning man får från pintool.exe i XP och  Vista i då en användare vill unblocka sitt kort. 

scUtil.exe unblockpin  <adminkey>  <newpin>
scUtil.exe changepin  <oldpin>  <newpin>
scUtil.exe changeadminkey  <oldadminkey>  <newadminkey>
scUtil.exe calculateresponse  <key>  <challange>

Categories: Admin PIN, CSP, Minidriver, PIN, PKI, Unblock Tags: