Archive

Archive for the ‘smartkort’ Category

FIM CM 2010 links from Microsoft Donwloads

July 13th, 2011 Comments off

Gränslösa e-identiteter flyttar teknikfrågorna uppåt

April 28th, 2009 Comments off

Vi har skapat ett unikt mötesrum för tekniker, jurister, affärsutvecklare, myndighetschefer och leverantörer att träffas och handfast utväxla kunskap om tillförlitliga och säkra identiteter. Vi har samlat ledande intressenter under en interoperabilitetsövning under två dygn som, bland annat, ska ge svar på:

 •  Hur e-legitimationer av olika utfärdare fungerar tillsammans
 •  Hur aktiva kort från olika tillverkare fungerar ihop på mängder av olika tekniska plattformar
 • Hur juridiken kan stödja tekniken
 • Vilka fallgropar som finns rent semantiskt mellan teknik och juridik
 • Vilka processer som krävs för att effektivt ta tillvara tekniken i sin organisation

Vår samlade erfarenhet inom området är närmare 100 år. Trots det stöter vi dagligen på fallgropar som hindrar en effektiv användning av e-legitimationer och aktiva kort. Ytterligare dokument är det sista som behövs. Istället behöver vi skapa ett mötesforum för intressenterna.

E-legitimationer används med stor framgång av hundratals myndigheter och näringslivsaktörer för att ge bättre service till sina slutanvändare. De senaste åren har en ny form av användning brutit mark och alltfler väljer att tala högt om behovet av tjänstelegitimationer.

Grundvalarna för ett fungerande handelssamhälle bygger på förtroende att:

 • Vi vet vem vi interagerar med
 • Vi kan enas om en tjänst/vara
 • Ingångna avtal fullföljs

Vi har upprättat mekanismer för att:

 • Kontrollera någons identitet med hjälp av handlingar utgivna av en betrodd part
 • Specificera vad vi vill göra i form av produktbeställningar eller tjänsteleveranser
 • Skriva under avtal där parterna förbinder sig att uppfylla det som överenskommits

E-samhället förändrar möjligheterna att verka på global basis för alla parter, men grunderna är desamma. Vi måste göra ”som vi alltid har gjort”! Det är här e-legitimationen kommer in i bilden. E-legitimationen är, utifrån förtroendeperspektivet, grundbulten för ett fungerande e-handelssamhälle. Tillsammans med aktiva kort i någon form kan en framtidssäker plattform för förtroenden byggas. Låt oss mötas kring den på LabCenter i höst!

 

Hasain Alshakarti, Senior Security Advisor, TrueSec AB
Bertil Bergkuist, Seniorkonsult, CAG Arete AB
Carl Hössner, PKI- och säkerhetsexpert, Finansiell ID-teknik AB
Lars Johansson, Säkerhetsexpert, Omegapoint AB
Roberth Lundin, Software Engineer, Steria AB
Predrag Mitrovic, VD, LabCenter AB
Pål Ragnarsson, Solutions Manager, HID Global