Home > Uncategorized > Microsoft Certificate Lifecycle Manager Beta 1

Microsoft Certificate Lifecycle Manager Beta 1

October 15th, 2006

Microsoft har släppt beta 1 av MSCLM, en produkt som gör hantering av PKI och speciellt smartkort mycket enklare genom att erbjuda policybaserad utgivning av certifikat med möjlighet till centraliserad loggning och övervakning av CA-tjänsten samt hantering av nycklar och smartkort med tillhörande pinkoder, tillfälliga kort och ersättnings kort.


Det fina med CLM att den använder byggstenar som redan finns i Windows server och inte kräver en massa utveckling för att kunna uppnå den nivå av funktionalitet. CLM består av en elelr flera CA-tjänster (W2K3 CA), en databas (MSSQL 2005/MSDE/Express), en webserver (IIS) och klienter (IE eller motsv. webläsare). Detta gör att systemet är lätt att installera och köra samt att den har möjlighet att skala på ett enkelt sätt.


Hoppas detta kan sätta lite mer fart i en redan bra fungerande PKI i Windows då den kommer att bli mycket bättre och enklare att administrera och använda.


Läs mer om CLM hos microsoft : http://www.microsoft.com/windowsserversystem/clm


Categories: Uncategorized Tags:
Comments are closed.